Palvelut

- sähköurakointi
- asennukset ja pientyöt
- yleiskaapelointi
- ATK-verkot
- turvajärjestelmät
- murtohälytys
- kameravalvonta & kulunvalvonta
- savunpoistojärjestelmät
- kiinteistöautomaatio
- aliurakointi

Korjaus, huolto, kunnossapito
ja sähkösuunnittelu   

Famuso Electric Oy palvelee Teitä
kiinteistöjen sähköverkkohin
sekä -laitteisiin liittyvissä suunnittelu,
korjaus, huolto ja kunnossapitotöissä. 

Työn korkea laatu,
joustava palvelu
= tyytyväinen asiakas.